Content-Security-Policy: frame-src https://app.eu.veertly.com
top of page

SMV:Eksport

Få tilskud til din virksomheds vækst 

SMV:Eksport er for dig, der gerne vil sætte skub i din eksport. Gennem SMV:Eksport kan du søge tilskud til rådgivning indenfor f.eks. eksportforberedelse, indformation om markedsmuligheder  og identifikation af kunder og konkurrenter.

Programmet er sat i verden med formålet at fremme vækst og udvikling, og tilskuddet gives til virksomheder, som gerne vil realisere deres vækstpotentialer på det tyske marked.

Beltkomm kan hjælpe dig med at realisere dit projekt – lige fra ansøgning til udførelse af projektet.

Beltkomm indgår desuden i netværket Danskeksport.de, som er et netværk af professionelle danske eksportrådgivere med stor ekspertise indenfor det tyske marked. 

Forretningskvinde på telefon

Hvordan kan jeg søge til SMV:Eksport

For at få tilskud fra SMV:Eksport skal du lave en ansøgning, som beskriver, hvordan dit projekt bidrager til at realisere din virksomheds vækstambitioner. 

Jeg hjælper dig gerne gennem hele ansøgningsprocessen. Jeg tilbyder gratis rådgivning og hjælper dig med, hvad ansøgningen skal indeholde, og hvordan du kan bruge tilskuddet. 

Hvad kan jeg søge tilskud til

SMV:Eksport åbner løbende forskellige tilskudspuljer – fælles for dem alle er, at tilskuddet skal bidrage til at fremme vækst og udvikling i virksomheden.

Jeg kan hjælpe dig med opstart på det tyske marked, business development, key account management, selskabsetablering og interim management. Jeg afholder desuden workshops om kulturtræning og salgscoaching, hvor vi går i dybden med emnerne og sikrer, at du kan benytte den tilegnede viden i dit arbejde efterfølgende.

Byggeplads
Gamle tyske avis
Statistik på en ipad

Hvem kan søge SMV:Eksport

Der findes nogle krav ifm. ansøgningen. Nogle af dem er: 

Dansk CVR-nummer

3-249 årsværk i seneste afsluttede regnskabsperiode

Omsætning på maksimalt 50 mio. euro eller en balance på maksimum 43 mio. euro.

Medfinansiering på 50 pct. i form af enten minimum 274 afholdte timer eller kontant betaling.

Virksomheden må ikke have modtaget statsstøtte, der overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår. 

Kommende puljer 

SMV:Eksport åbner løbende puljer gennem året. Herunder kan du se, hvad du kan søge tilskud til næste gang. 

Tilskud til rådgiver på op til 150.000 DKK 

samarbejdende

Kontakt

Kontakt mig gerne for et uforpligtende tilbud eller en snak om, hvordan jeg kan hjælpe dig med din forretningsudvikling. 

  • LinkedIn
bottom of page